Відділ освіти Яворівської райдержадміністрації  

Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК)

Яворівська РПМПК створена при методичному кабінеті управління освіти, молоді та спорту Яворівської районної державної адміністрації і підпорядкована обласній ПМПК, працює у тісному співробітництві з органами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, правоохоронними органами, а також з громадськими організаціями.

Одним з пріоритетних напрямків сучасної державної політики в галузі дитинства є соціальна реабілітація дітей з вадами психофізичного розвитку. Вона спрямована на максимальну можливу інтеграцію цих дітей в суспільство, опирається на гарантії їхніх прав і передбачає соціальний захист, відновлення і компенсацію порушених функцій організму та втрачених зв’язків з оточуючими. Сучасні погляди на систему освіти в Україні відкривають нові перспективи змін у системі спеціальної освіти, що кардинально змінює ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, кількість яких зростає. Чим раніше дитина отримає допомогу спеціалістів, таких, як: психіатра, невролога, дефектолога, реабілітолога, психолога, логопеда - тим швидше вона буде реабілітована соматично та психічно, підвищиться її рівень оволодіння знаннями, умінь і навичок, її інтеграція в суспільство. Для своєчасного виявлення та кваліфікованого психолого-педагогічного вивчення, визначення рівня психічного та інтелектуального розвитку дітей в Яворівському районі 01.02.2008 року було створено районну психолого-медико-педагогічну консультацію (РПМПК). Склад районної ПМПК:

 

Федіна Анжела СтепанівнаФедіна Анжела Степанівна

Завідувач районної психолого-медико-педагогічної консультації відділу освіти Яворівської райдержадміністрації; планує й організовує роботу ПМПК, здійснює добір кадрів; видає розпорядження, які є обов'язковими для консультантів ПМПК; створює належні умови для продуктивної праці консультантів ПМПК; проводить попереднє виявлення дітей з особливими освітніми потребами для подальшого представлення їх на психолого-педагогічне вивчення в районну психолого-медико-педагогічну консультацію з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації; робить висновок про характер відхилень у розвитку дитини на основі даних психолого-педагогічного вивчення (приймається колегіальне рішення щодо форм організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей); надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання і лікування дітей з легкими відхиленнями у розвитку, з порушеннями поведінки, в тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів; проводить роз’яснювальну роботу серед населення, працівників відділів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків, які мають відхилення в розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги. У межах своєї компетенції взаємодіє з Львівськимським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, відповідними управліннями райдержадміністрації, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо.
Телефон роб.

 

 

Лозинська Марія ІгорівнаЛозинська Марія Ігорівна

Консультант – учитель - дефектолог,консультант учитель - логопед відділу освіти Яворівської райдержадміністрації;проводить попереднє виявлення дітей з особливими освітніми потребами для подальшого представлення їх на психолого-педагогічне вивчення в районну психолого-медико-педагогічну консультацію з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації; робить висновок про характер відхилень у розвитку дитини на основі даного психолого-педагогічного вивчення (приймається колегіальне рішення щодо форм організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей); надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання і лікування дітей з легкими відхиленнями у розвитку, з порушеннями поведінки, в тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів; проводить роз’яснювальну роботу серед населення, працівників відділів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків, які мають відхилення в розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги; проводить індивідуальну корекційно-розвиткову допомогу дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; відповідає за належне обслуговування апаратів на визначення слуху: педіатричний аудіометр РА5, портативний аудінометр для отоакустичної емісії OtoRead; визначає слуховими апаратами (педіатричний аудіометр РА5, портативний аудінометр для отоакустичної емісії OtoRead) гостроту слуху.
Телефон роб.

 

 

Ядлось Юлія Степанівна Ядлось Юлія Степанівна

Консультант практичний психолог відділу освіти Яворівської райдержадміністрації; щорічно проводить облік дітей і підлітків шкільного віку, які були обстежені районною психолого-медико-педагогічною консультацією; проводить попереднє виявлення дітей з особливими освітніми потребами для подальшого представлення їх на психолого-педагогічне вивчення в районну психолого-медико-педагогічну консультацію з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації; робить висновок про характер відхилень у розвитку дитини на основі даного психолого-педагогічного вивчення (приймається колегіальне рішення щодо форм організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей); проводить роз’яснювальну роботу серед населення, працівників відділів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків, які мають відхилення в розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги; надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання дітей з легкими відхиленнями у розвитку, з порушеннями поведінки, в тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів; проводить індивідуальну корекційно-розвиткову допомогу дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; відповідає за оформлення та зберігання діагностичних методик для діагностики дітей з психофізичними вадами; за вказівкою завідуючої РПМПК розглядає листи і заяви, що стосуються діяльності консультації.
Телефон роб.

 

 

 

Графік роботи консультантів ПМПК
Консультант Дні тижня Час роботи
Практичний психолог
Ядлось Юлія Степанівна

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

08.00 – 17.00

08.00 – 15.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00
Учитель – дефектолог,
учитель – логопед
Лозинська Марія Ігорівна

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

Центр ранньої допомоги дітям «Промінчик сонця»

Є структурним підрозділом РПМПК функціонує з 01.03.2010 року. Одним із основних напрямків роботи центру є надання консультацій батькам, що мають дітей із психофізичними вадами віком від 2-х місяців до 6-и років, корекційної-відновлювальна робота з цими дітьми, формування банку даних дітей, що мають психофізичні вади. Метою діяльності Центру є системний психолого-педагогічний супровід та соціальна підтримка сім’ям, що мають дітей з порушеннями розвитку, підбір адекватних способів взаємодії з дитиною, її виховання та навчання, корекція відхилень у психофізичному розвитку, залучення батьків до участі в освітньо-реабілітаційному процесі.

Основні завдання РПМПК


1. Виявлення, облік, психолого-педагогічне вивчення дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

2.Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мірежі начальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання

3. Попередній збір даних про стан здоров’я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення в ПМПК;

4. Здійснення психолого-медико–педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень психофізичного розвитку, встановлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації;

5. Надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

6. Консультування батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психо-фізичному розвитку, в тому числі тих ,які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів;

7. Просвітницька діяльність серед населення.

Діти які підлягають обліку

Діагностичне обстеження дитини в психолого–медико–педагогічній консультації

Діагностичне обстеження дитини в ПМПК здійснюється консультантами на спеціальному засіданні за участю представника обласної ПМПК при обов’язковій присутності дитини та батьків (або осіб, які їх замінюють) при наявності таких документів:

Поради батькам

Одним з основних принципів роботи психолого-медико-педагогічної консультації є консультування батьків з питань корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушенням психофізичного розвитку та консультативно-педагогічної підтримки сімей в яких є діти з особливими потребами. Значна частина батьків відмовляються віддавати дитину, котра потребує корекційного навчання, в спеціальний дошкільний заклад компенсуючого типу або спецшколу-інтернат, які, як правило, віддалені від місця проживання. Але, дошкільні заклади загального розвитку та загальноосвітні школи поки-що не є в стані по-справжньому забезпечити інтегрування дитини з особливими освітніми потребами і її фахове корекційне навчання та виховання. За таких умов зростає роль ПМПК в забезпеченні консультативної допомоги як педагогам, вихователям, так і батькам. З допомогою психолого-медико-педагогічноі консультації( ПМПК) створеної при управлінні освіти,молоді та спорту, лікарів-спеціалістів районної лікарні намагаємось виявляти сім’ї, в яких виховуються діти з психофізичними порушеннями, і налагодити з ними співпрацю. Проте, частина батьків із власної ініціативи звертається за допомогою в ПМПК з проблемами: відставання дитини у психічному розвитку в цілому або окремих процесів;