Управління освіти, молоді та спорту Яворівської райдержадміністрації  
 • Районна профспілкова організація
 • Обдаровані діти
 • Інформація про школи
 • Освіта дітей з вадами розвитку
 • Дошкільна освіта
 • Атестація педпрацівників
 • Підвіз учнів
 • Облік дітей та підлітків шкільного віку
 • Державні закупівлі
 • Програма розвитку
 • Історія освітянської профспілки Яворівщини

  Кобиця Ярослава СтепанівнаКобиця Ярослава Степанівна

  Голова Яворівської районної організації профспілки працівників освіти і науки.

   

   

  Яворівська районна організація профспілки працівників освіти і науки, будучи створеною ще на початку буремних 60-х минулого століття, пройшла у своїй діяльності складний і суперечливий шлях. Кожен історичний період ставив перед нею принципово нові конкретні та стратегічні завдання. Особливо багато змін відбулося протягом останніх двох десятиліть. Але відрадно, що ці зміни не набули деструктивного характеру. Навпаки, за цей час профспілка організаційно зміцніла, набула нового досвіду розв’язання злободенних освітянських проблем.

  За період існування районної освітянської профспілки її назва змінювалася залежно від зміни назв центральних органів. З 2000 року носить назву Яворівська районна організація профспілки працівників освіти і науки України.

  Первинні та районна профспілкова організація освітян Яворівщини пройшли легалізацію, взяті на облік у відповідних органах виконавчої влади. Ми підтвердили статус юридичної особи з відповідними повноваженнями і здійснюємо свою діяльність у рамках правового поля, визначеного Законом України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» та Статутом галузевої профспілки з урахуванням соціально – економічної ситуації, що склалась у галузі.

  Минулі звіти і вибори довели, що ми здатні до оновленно, серйозного кардинального оздоровлення всіх наших організацій. Позитивним моментом вважаємо те, що заново обрані (майже 35 відсотків) голів профкомів стануть новим типом лідерів, які здатні відстоювати, зберігати і захищати не тільки систему, а й кожного працівника. Нині наша організація – найчисленніша в районі. Вона об’єднує 85 первинних профспілкових організацій. До структури районної організації профспілки належать 62 профорганізації середніх загальноосвітніх шкіл (2837 членів профспілки), 19 профорганізацій дошкільних навчальних закладів (539 членів профспілки) та 4 профорганізації позашкільних навчальних установ (225 членів профспілки).

  Найголовнішим показником потреби працівників освіти у профспілці є збереження чисельності її членів. Головне, що приваблює людей вступати і перебувати у профспілці – це сила і авторитет цієї організації, її здатність до згуртування людей, створення належного мікроклімату, здатність до активних результативних дій у всіх напрямках діяльності профспілки.

  Зміст роботи районної профспілкової організації її первинних ланок суттєво змінився в останній десяток років. Акцент їхньої діяльності різко скерувався у бік розв’язання соціальних проблем, зокрема таких, як своєчасність виплати заробітної плати і в повному її об’ємі, підвищення її розмірів, надання працівникам галузі передбачених чинним законодавством пільг і гарантій, створення безпечних умов праці ,дотримання в установах і закладах освіти чинного трудового законодавства. Для розв’язання цих проблем використовуються різні форми: від конкретної співпраці з органами державної влади, індивідуальної роботи з їх керівниками й членами профспілки до організації масових акцій протесту.

  У районній профспілковій організації багаторічний досвід боротьби за соціально – економічні права спілчан. Вперше в області ще в далекому травні 1998 року був створений районний страйковий комітет педагогів, який перебував у колективному трудовому спорі, пройшов горнило боротьби, включаючи крайній засіб вирішення колективного трудового спору – страйк. Особливо масштабної за участю понад двох тисяч освітян району була акція 19 лютого 2004 року, яку транслювало Центральне телебачення – це пікетування Яворівського місцевого суду.

  Державна влада переконалася, що має справу з юридично грамотною, законовитриманою й освіченою силою суспільства. Вона і в подальшій гострій боротьбі довела свою спроможність відстоювати соціальну справедливість, професійні та трудові інтереси у нових, ще не притаманних тому часові «бунтівних» формах. Звичайно, згодом вони відточуватимуться і набуватимуть нових рис, приноситимуть менші і більші перемоги. Але це зовсім не означало, що районна профспілкова організація не шукала більш миролюбних, доцільніших способів конструктивного співробітництва із владними структурами усіх рівнів, із роботодавцями, державними громадськими та політичними організаціями.

  Головне, ми навчилися цивілізовано вирішувати будь – які питання. Від стихійного протистояння до конструктивної опозиції, чесних і рівноправних переговорів і зрештою до принципового соціального партнерства.

  Розуміючи важливість представницьких органів влади для розв’язання соціальних проблем галузі профспілковий актив впродовж десятки років проводить значну роботу щодо активної участі членів профспілки у виборах місцевих рад.

  22 педагогічних працівників були обрані депутатами Яворівської районної ради у 2006 році ,15 – у 2010 році. Саме вони мають безпосередній вплив на прийняття бюджетів, удосконалення рішень місцевих органів влади з питань поліпшення умов праці, соціального захисту працівників освіти, мають змогу ініціювати розгляд життєво важливих проблем закладів освіти ,вносити пропозиції на засіданнях ради.

  Питання розвитку соціального партнерства з року в рік займають все більш помітне місце в діяльності районної організації профспілки, первинних організацій. Найважливішим інструментом для захисту своїх трудових і соціально – економічних прав та інтересів є колективні договори. Районна профорганізація проводить цілеспрямовану роботу щодо активізації правового механізму переговорів, ширшого охоплення колективними договорами трудових колективів та ефективного контролю за їх виконанням. З 1996 року укладається угода між районною організацією профспілки та відділом освіти райдержадміністрації. Станом на 01.12.2010 року охоплення колективними договорами працюючих освітян району становить 98 відсотків.

  Профспілкові організації району намагаються підтримувати у трудових колективах дух творчості, новаторства та самовідданості у праці. Вони щороку беруть активну участь в організації і проведенні конкурсів «Вчитель року», КВК на кращу підготовку до навчального року, щорічному огляді – конкурсі з охорони праці.

  Традиційними стали в районі освітянські спортивні спартакіади, огляди художньої самодіяльності, туристичні зльоти, адже наша профспілка дбає не лише про захист освітян, а й про їхнє оздоровлення, змістовне дозвілля і духовний розвиток.

  Шлях розвитку районної профспілкової організації позначений багатьма етапними подіями, цікавими заходами, а основне – за ці роки в ній виросли і виховалися професійний профспілковий актив і кадри.

  Наша районна профспілкова організація сильна передусім членами профспілки та їх ініціативними та наполегливими у досягненні поставленої мети ватажками. Вони продовжують славні традиції своїх попередників, які докладали чимало зусиль, щоб районна організація профспілки працівників освіти і науки стала справді впливовою силою на Яворівщині.

  Такими, зокрема були колишні ватажки, голови районної освітянської профспілки 70 – 80 років минулого століття: Олексій Федорович Ядлось, Олександр Миколайович Шуп’яний, Ярослава Степанівна Марцинишин.

  Нинішній профспілковий актив, педагоги – ветерани згадують про них, як про особистостей інтелектуальних, високоморальних, романтичних і, водночас, принципових, щирих поборників незалежної України, носіїв патріотизму і духовності.

  Період діяльності освітянської профспілки району був означений і підйомами, і тимчасовими спадами. Але ніколи ми не дозволяли собі розпачу і зневіри, а завжди на здоровому оптимізмі будувати свою перспективну діяльність.